left-triangleup-triangleright-triangleright-arrowdown-trianglemenu-thinright-pointerdown-arrowcross-thinleft-arrow
Vi benytter informasjonskapsler (cookies) til statistikkformål. Ved å benytte 2019aarsrapport.banenoreiendom.no aksepterer du denne bruken.
Les mer

I 2019 startet innflyttingen i boligprosjektet Paradis Brygge. Det nye knutepunktet Paradis, like sør for Stavanger sentrum, kan bidra til mer enn 15 000 flere kollektivreisende.


– Joda, det har et litt råflott navn, men det er også en attraktiv plassering. Midt mellom tre bydeler, knappe halvannen kilometer fra sentrum og med både småbåthavn og en togstasjon tilknyttet Jærbanen i umiddelbar nærhet, forteller prosjektdirektør Nicolay Schreuder.

Nicolay har hovedansvaret for utbyggingen av Paradis-området ved Hillevågsvannet i Stavanger. 120 dekar med gammel godsgrunn fra Bane NOR Eiendoms tomtebank er nå i ferd med å forvandles til en ny og levende bydel, lett tilgjengelig på alle måter. Beregninger viser at utbyggingen av boliger og næringsbygg her kan gi hele 15 000 flere kollektivreisende daglig, hvis vi regner med både nye beboere og pendlere til arbeidsplassene i de fremtidige kontorbyggene i området.

– Med andre ord midt i blinken for oss. Vi så potensialet her og startet reguleringen i 2012. Det ser kanskje fortsatt litt «Huset på Prærien»-aktig ut, men i 2019 flyttet de første beboerne inn i Paradis Brygge, og i løpet av 2020 kommer mange etter. Nå løsner det skikkelig, forteller prosjektdirektøren.


2019

I  2019 hadde vi åtte boligprosjekter i felleskontrollerte selskaper og i egen regi. Totalt var drøyt 1 400 boliger under bygging eller ble ferdigstilt.


Mer penger til mer utvikling

I tillegg til å gjøre toget mer tilgjengelig og attraktivt for folk, skal Bane NOR Eiendom gjennom sine eiendomsutviklingsprosjekter skape økonomiske verdier og bidra til finansieringen av jernbanen. I praksis skjer dette ved at selskapet selger ferdig­utviklede leiligheter og næringsbygg. De følger nøye med på markedet og legger objekter ut til salg når det er riktig pris og interesse.

– Prosjektene våre må være lønnsomme, det er et krav vi alltid setter til oss selv. Vi synliggjør verdiene i eiendomsporteføljen vår når vi lykkes med prosjekter som i Paradis. I tillegg bidrar vi til positiv by- og stedsutvikling og, på sikt, bedre jernbane både her og andre steder. Det er en viktig del av samfunnsoppdraget vårt, sier Schreuder.


Hovedidéen er å skape et bilfritt, grønt og imøtekommende område.

Prosjektdirektør Nicolay Schreuder.

God fart

2019 ble et viktig år for prosjektet: Reguleringsplanen for den nye jernbanestasjonen med tilhørende veiadkomst og ny løsning for gang- og sykkelvei, gikk gjennom. Viktig infrastruktur som vann, kloakk og fjernvarme er på plass, og de første beboerne har altså flyttet inn. Prosjektet har imidlertid ikke gått ubemerket hen i en by uten bygårdstradisjoner og med få fortettingsmuligheter. Stavanger har mange trange gater og mye trehusbebyggelse.

– Paradis skiller seg naturlig nok ut, men det ser ut til at folk flest er fornøyde med at området er i utvikling og at det blir noe annet enn en tom og forlatt plass. Samtidig har det vært mye diskusjon om høyder og konsept, og det tar vi på alvor. Vi må finne ut av Stavanger-måten å fortette på, og vi må ta hensyn til hvordan byen ønsker å vokse videre. Hovedidéen er å skape et bilfritt, grønt og imøtekommende område, og jeg er sikker på at proskeltet vil blende godt inn i den nærliggende trehusbebyggelsen og levere på våre ambisjoner.


Det gamle godsområdet i Paradis sør for Stavanger sentrum er i ferd med å bli byens nye kollektivknutepunkt.


Tomten har et totalpotensial på 300 000 kvadratmeter utbygging. Anslagsvis to tredjedeler blir næringsbygg, og på den siste tredjedelen kan det bli så mange som 950 boliger. Foreløpig er det kun boligprosjektet i Paradis Brygge som er i byggefase, med 60 ferdigstilte leiligheter og 80 under bygging.

– Så langt har det vært mye regulering og litt lite bygging. Men med fortsatt medvind de neste årene, håper jeg vi skal klare å realisere så mye som 10 000 kvadratmeter per år fremover fra nå, sier Nicolay Schreuder.

Året som gikk

Utvalgte høydepunkter i Bane NOR Eiendoms virksomhet fra januar til desember 2019.

Les mer

De gode hjelperne på Oslo S

Midt i Norges største og travleste knutepunkt er det noen mennesker som ikke vet hvordan livet skal gå videre. Toril Kaupang og kollegene i «Sporet» på Oslo S er der for dem, og i 2019 ble samarbeidskontrakten mellom Bane NOR Eiendom og Kirkens Bymisjon fornyet.

Les mer

Før sjarmøretappen

Bane NOR Eiendom ferdigstiller hvert år flere store, flotte og moderne bygg. Men mange år før de nye byggene kan feires med kake og oppmerksomhet, har et meget viktig, men usynlig arbeid pågått over lang tid.

Les mer

Jakten på den perfekte leietaker

Bane NOR Eiendom har en spredt og variert portefølje av lokaler til utleie på stasjonene. Da gjelder det å finne de beste leietakerne, de som genererer inntekter, skaper liv på stasjonen og har et godt tilbud til de reisende.

Les mer

Knutepunkteksperten

Et helhetlig blikk, god utholdenhet og stor evne til å samarbeide. Det er noen av ­egenskapene som gjør Bane NOR Eiendom til en god knutepunktutvikler.

Les mer

Leder: Jernbanens fremtid ligger i knutepunktutviklingen

Samfunnsoppdraget vårt er å få flere til å bruke tog og å skape økonomiske verdier som bidrar til å finansiere utvikling av jernbanen. For å lykkes, må vi gjøre vårt til at tog blir et naturlig og attraktivt valg i folks hverdag, skriver administrerende direktør Jon-Erik Lunøe.

Les mer