left-triangleup-triangleright-triangleright-arrowdown-trianglemenu-thinright-pointerdown-arrowcross-thinleft-arrow
Vi benytter informasjonskapsler (cookies) til statistikkformål. Ved å benytte 2019aarsrapport.banenoreiendom.no aksepterer du denne bruken.
Les mer

Samfunnsoppdraget vårt er å få flere til å bruke tog og å skape økonomiske verdier som bidrar til å finansiere utvikling av jernbanen. For å lykkes, må vi gjøre vårt til at tog blir et naturlig og attraktivt valg i folks hverdag, skriver administrerende direktør Jon-Erik Lunøe.

Etter et knapt halvår i Bane NOR Eiendom har jeg lært en god del. Selskapet besitter en helt unik tomtebank og har en svært variert eiendomsportefølje. Det at virksomheten foregår så tett på jernbanen, gjør jobben ekstra spennende.


Store verdier gir stort ansvar

Den brede eiendomsporteføljen vår består av gammelt og nytt, stort og smått, uutnyttede tomter og ferdigutviklede bygg, stasjoner, verksteder, hotell, kontorbygg og mye mer. Felles for de fleste eiendommene er at de ligger på steder hvor det går eller har gått tog.

Skalaen vi opererer i er enorm. Vi jobber med et stort antall eiendomsutviklingsprosjekter, og forvalter og drifter en stor eiendomsportefølje. Mange av byggene våre er blant landets mest besøkte. Med en så omfattende virksomhet, følger et stort ansvar. Vi må forvalte verdiene godt og riktig.

2019 var et produktivt år i Bane NOR Eiendom. Etter flere år med reguleringsarbeid og bygging, åpnet vi to nye, flotte hoteller, ett ved Drammen stasjon og ett ved Porsgrunn stasjon. På Kvaleberg i Stavanger ferdigstilte vi et nytt, moderne togverksted, og i våre mange hel- eller deleide boligprosjekter, ferdigstilte vi 310 boliger. Selv flyttet vi inn i vårt nye, egenutviklede og BREEAM-NOR-sertifiserte kontorbygg i Schweigaards gate, som også er Bane NORs nye hovedkontor.


Det handler om knutepunktutvikling

Et nøkkelbegrep for oss er knutepunktutvikling. Det er her reisende, jernbanen og våre eiendommer møtes. Det er her vi kan påvirke folk til å velge tog eller annen kollektivtransport fremfor egen bil. Det er også her vi driver by- og stedsutvikling. Ved å utvikle sentrale boliger og næringsbygg, skaper vi nye hjem og arbeidsplasser for mange mennesker som vil ha tog, buss og bane som sine naturlige transportvalg.

Vi vil at reisende skal ha gode opplevelser, og jobber hver dag med å holde stasjonene rene og oversiktlige. En annen viktig del av stasjonsvirksomheten er å drive utleie og legge til rette for kommersiell virksomhet.

«Et nøkkelbegrep for oss er knutepunktutvikling. Det er her reisende, jernbanen og våre eiendommer møtes.»

Jon-Erik Lunøe, administrerende direktør i Bane NOR Eiendom AS

Bærekraft på agendaen

Jeg er mer enn gjennomsnittlig opptatt av bærekraft og går alltid med en pin som symboliserer FNs bærekraftmål, for å minne meg selv og andre på hvorfor vi egentlig står opp og går på jobb hver dag.

I Bane NOR Eiendom gjennomfører vi mange gode miljøtiltak. Blant annet reduserer vi stadig vårt CO₂-utslipp og energi- og vannforbruk. Vi inngår grønne leiekontrakter og BREEAM-NOR-sertifiserer alle nye bygg av en viss størrelse. Vi har også nylig fått forbedret våre finansieringsbetingelser, mye på grunn av våre tydelige bærekraftmål.

Jeg er imponert over mine medarbeideres brede kompetanse og sterke engasjement. Her står alle på for å få mest mulig ut av potensialet i eiendomsporteføljen vår. Alle brenner for eiendomsfaget, og alle er viktige bidragsytere til at vi kan lykkes med vårt samfunnsoppdrag – å få flere til å bruke tog og å skape verdier.

I skrivende stund jobber vi med å få oversikt over hvordan koronapandemien påvirker oss – direkte og indirekte. Vi vurderer løpende hvordan vi skal håndtere denne usikre og vanskelige situasjonen på best mulig måte for våre kunder, samarbeidspartnere og medarbeidere, og for samfunnet for øvrig. Jeg vet at våre medarbeidere gjør sitt aller beste for å holde hjulene i gang og hindre spredningen av korona-viruset.

Har du lest disse?

Året som gikk

Utvalgte høydepunkter i Bane NOR Eiendoms virksomhet fra januar til desember 2019.

Les mer

Knutepunkteksperten

Et helhetlig blikk, god utholdenhet og stor evne til å samarbeide. Det er noen av ­egenskapene som gjør Bane NOR Eiendom til en god knutepunktutvikler.

Les mer

Mer enn en stasjon

Den perfekte stasjonen skal være mer enn bare en stasjon. Men hva betyr det i praksis for de reisende? Vi sjekket på Lillestrøm stasjon, som har nesten alt.

Les mer

Vedlikehold i en ny tid

En ny togoperatør rullet i 2019 inn på norske skinner. Hva betyr det for verkstedene til Bane NOR Eiendom?

Les mer

Myk overgang

I 2019 engasjerte Bane NOR Eiendom for første gang to traineer. I 19 måneder får de prøve seg flere steder i organisasjonen, og kan vise seg å være fremtidens nøkkelansatte.

Les mer

Fra godsområde til prestisjeprosjekt

I 2019 startet innflyttingen i boligprosjektet Paradis Brygge. Det nye knutepunktet Paradis, like sør for Stavanger sentrum, kan bidra til 15 000 flere kollektivreisende.

Les mer