left-triangleup-triangleright-triangleright-arrowdown-trianglemenu-thinright-pointerdown-arrowcross-thinleft-arrow
Vi benytter informasjonskapsler (cookies) til statistikkformål. Ved å benytte 2019aarsrapport.banenoreiendom.no aksepterer du denne bruken.
Les mer

Et helhetlig blikk, god utholdenhet og stor evne til å samarbeide. Det er noen av ­egenskapene som gjør Bane NOR Eiendom til en god knutepunktutvikler.

Tekst: Ruth Astrid Sæter / Foto: Helge Skodvin

Voss anno 2010: Dundrende tungtrafikk gjennom sentrum. Busser i hopetall foran Voss stasjon. Køer, eksos, støy.

Ti år senere er E16, en av hovedfartsårene mellom Oslo og Bergen, lagt i tunnel utenom Vossevangen. Området rundt Voss stasjon er kraftig rustet opp, med egen kollektiv- og drosjeterminal, ny togstasjon og et nytt hotell, som dobler hotellkapasiteten i sentrum. Om et par år kommer et kontorbygg også, der blant andre Voss herad skal flytte inn.

– Voss er et veldig godt eksempel på hvordan vi jobber med knutepunktutvikling, sier prosjektdirektør Per Atle Tufte i Bane NOR Eiendom. Han var initiativtaker for utviklingen av Voss som knutepunkt, og sitter i dag i styringsgruppen som utvikler Voss videre.

– Alt startet med de trafikale utfordringene i sentrum, der ulike offentlige aktører hadde ansvar for sin del av et større bilde. Men det helhetlige perspektivet var det vi som kunne ta – og det tok vi, sier Tufte.


Fasaden på det nye hotellet på Voss oppleves som variert fordi det er brukt ulike tretyper og byggeteknikker. I tillegg er det delt opp i flere bygg, bundet sammen av mellombygg i glass. (Foto: Helge Skodvin)

Samarbeidet mellom Bane NOR Eiendom og Voss kommune (nå herad) har fungert svært bra gjennom ti år, sier prosjektsjef Connie Nyhaven og kommunalsjef Torbjørg Austrud. (Foto: Helge Skodvin)


Visste hva de ville

Prosjektsjef Connie Nyhaven kom inn i prosjektet i 2010, og har holdt i trådene siden da. Det er blitt noen turer til Voss i årenes løp, og nå er hun der for å oppsummere ti års prosess og samarbeid sammen med kommunalsjef for tekniske tjenester i Voss herad, Torbjørg Austrud. Sistnevnte husker tilbake:

– Tiden var overmoden for at noe skulle skje. Da initiativet kom og alle de offentlige aktørene samlet seg – kommune, fylkeskommune, Statens vegvesen, daværende NSB og tidligere Jernbaneverket – så var det med folk høyt oppe i systemet. Og der ligger noe av suksessen. De hadde beslutningsmyndighet, alle sammen, og det gjorde at vi kjapt fikk fremdrift i prosjektet, sier kommunalsjefen.

Connie Nyhaven skyter inn: – Voss har likevel vært den viktigste parten, fordi dere har villet dette så sterkt, og prosjektet har hatt en topptung forankring fra dag én, med både rådmann og ordfører med på laget.

Austrud følger opp: – Allerede på første møtet ble det satt noen mål som vi har jobbet trofast mot siden starten, sier hun og viser til at mål nr. 1 var å gjøre Voss stasjonsområde til et funksjonelt og kompakt kollektivknutepunkt med universell utforming – med god flyt mellom tog, buss og drosjer.

– Det at Bane NOR Eiendom tok prosjektlederansvaret, er også en suksessfaktor. I dette prosjektet var det mange særinteresser. Da er det lurt å la noen med et helhetlig blikk og erfaring fra eiendomsutvikling lede prosjektet, påpeker kommunalsjefen.


Voss har vært den viktigste parten, fordi de har villet dette så sterkt, og prosjektet har hatt en topptung forankring fra dag én, med både rådmann og ordfører med på laget.

Prosjektsjef i Bane NOR Eiendom, Connie Nyhaven

Hevet over sektorinteresser

Nettopp det å ta ansvar for større knutepunktprosjekter, er noe Bane NOR Eiendom har lang erfaring i.

– Vi eier jo selve knutepunktet, altså jernbanetomten, og det setter oss i en naturlig posisjon til å dra prosessene og få alle til å jobbe mot et felles mål. Det er krevende, ja, men fordi vi har et profesjonelt eiendomsmiljø i organisasjonen, klarer vi å løfte oss over sektorinteressene. Vårt oppdrag er å få til den beste løsningen for de reisende, sier direktør for eiendomsutvikling Morten Austestad.

– Hvordan ser det ideelle knutepunktet ut, da?

– Det ideelle knutepunktet tar vare på kvalitetene i den byen eller det tettstedet det ligger i – hvert sted, sin løsning. Det viktigste er at det er raskt, enkelt og behagelig å komme seg fra stasjon til sentrum eller annen transport, påpeker prosjektdirektør Ellen Haug. Hun utdyper:

– Knutepunktet må være både visuelt og funksjonelt attraktivt. Det må være hyggelig å være der, gangavstandene må være korte. Og så skal en del servicebehov bli oppfylt. Behovene endrer seg, både over tid og fra sted til sted. Derfor blir det stadig viktigere for oss å følge med på hva de reisende er opptatt av. Kanskje blir det neste at de vil ha arrangementer på stasjonene?


Området rundt Voss stasjon er rustet kraftig opp, og nå prioriteres kollektivtrafikk, gående og syklende. Når hele oppgraderingen er ferdig i løpet av et par års tid, vil stasjonsområdet være tettere knyttet til Voss sentrum. Bane NOR Eiendom har jobbet med utviklingen av Voss i ti år, med prosjektsjef Connie ­Nyhaven i spissen. Prosjektdirektør Trond Rusten har vært byggeansvarlig for det nye hotellet. (Foto: Helge Skodvin)


Steg for steg

På Voss har utviklingen gått stegvis. Først måtte E16 legges i tunnel, den åpnet i 2013. Så bygget Bane NOR (den gang ­Jernbaneverket) en kulvert, som gjorde det enkelt for fotgjengere å krysse ­sporene, og da kunne Bane NOR Eiendom flytte ­pendlerparkeringen til nordsiden av sporene. Dermed var det frigjort plass til en buss- og ­drosjeterminal på gateplan, samt et nytt hotell over terminalen. Det tok ­prosjektdirektør Trond Rusten i Bane NOR Eiendom ansvar for.

– Voss hadde to hoteller fra før, men vi mente det var grunnlag for et til. Det skjer noe på Voss hele året, og med den nye gondolen og opprustingen av jernbanen er det stadig mer attraktivt å ta turen hit. Det nye hotellet har 215 rom, og vi har virkelig utnyttet hver kvadratmeter maksimalt, påpeker Rusten – som blir supplert av kollega og prosjektsjef Connie Nyhaven. Hun mener arealutnyttelsen nærmer seg Bjørvika-dimensjoner:

– Alle har måttet kompromisse litt her. Fylkeskommunen ga fra seg litt areal, det samme gjorde Bane NOR– og dermed fikk vi det arealet vi trengte for å bygge hotellet og skape et kommersielt prosjekt på knutepunktet også. Ja, det er en smal tomt, men den er godt utnyttet, mener Nyhaven. Hun har gjennom de siste ti årene vært mye på Voss, og hun er fornøyd med prosessen og samarbeidet underveis, særlig med kommunen.

– Det har vært veldig fruktbart og ikke minst forutsigbart, fordi de samme menneskene har vært med fra start til slutt, sier hun – og tenker da særlig på rådmann Einar Hauge og kommunalsjef Torbjørg Austrud. For dem har knutepunkt Voss vært et hjertebarn, og Austrud bekrefter Nyhavens opplevelse av et godt samarbeid.

– Er Voss blitt det dere så for dere i 2010?

– Ja, men mer enn det også. Det er blitt et langt større prosjekt, og det er ingen tvil om at Bane NOR Eiendom spiller en rolle i utviklingen av hele Voss sentrum, ikke bare for stasjonsområdet, avrunder Austrud.

Har du lest disse?

Leder: Jernbanens fremtid ligger i knutepunktutviklingen

Samfunnsoppdraget vårt er å få flere til å bruke tog og å skape økonomiske verdier som bidrar til å finansiere utvikling av jernbanen. For å lykkes, må vi gjøre vårt til at tog blir et naturlig og attraktivt valg i folks hverdag, skriver administrerende direktør Jon-Erik Lunøe.

Les mer

Året som gikk

Utvalgte høydepunkter i Bane NOR Eiendoms virksomhet fra januar til desember 2019.

Les mer

De gode hjelperne på Oslo S

Midt i Norges største og travleste knutepunkt er det noen mennesker som ikke vet hvordan livet skal gå videre. Toril Kaupang og kollegene i «Sporet» på Oslo S er der for dem, og i 2019 ble samarbeidskontrakten mellom Bane NOR Eiendom og Kirkens Bymisjon fornyet.

Les mer

Før sjarmøretappen

Bane NOR Eiendom ferdigstiller hvert år flere store, flotte og moderne bygg. Men mange år før de nye byggene kan feires med kake og oppmerksomhet, har et meget viktig, men usynlig arbeid pågått over lang tid.

Les mer

Fra godsområde til prestisjeprosjekt

I 2019 startet innflyttingen i boligprosjektet Paradis Brygge. Det nye knutepunktet Paradis, like sør for Stavanger sentrum, kan bidra til 15 000 flere kollektivreisende.

Les mer

Jakten på den perfekte leietaker

Bane NOR Eiendom har en spredt og variert portefølje av lokaler til utleie på stasjonene. Da gjelder det å finne de beste leietakerne, de som genererer inntekter, skaper liv på stasjonen og har et godt tilbud til de reisende.

Les mer