left-triangleup-triangleright-triangleright-arrowdown-trianglemenu-thinright-pointerdown-arrowcross-thinleft-arrow
Vi benytter informasjonskapsler (cookies) til statistikkformål. Ved å benytte 2019aarsrapport.banenoreiendom.no aksepterer du denne bruken.
Les mer

Bane NOR Eiendom AS er Norges ledende knutepunktutvikler.

Vi eier, utvikler og forvalter jernbaneeiendom, og vår unike eiendomsportefølje inneholder jernbanestasjoner, togverksteder og en rekke andre jernbanerelaterte eiendommer. Tomtebanken vår omfatter et stort antall sentrumsnære eiendommer som vi utvikler til alt fra boliger til kontor- og næringsbygg, togverksteder og hoteller.

Som eiendomsutvikler spiller vi en viktig rolle i utviklingen av byer og tettsteder. Vi utgjør et kompetent eiendomsfaglig miljø og er aktive i alle ledd av verdikjeden, fra idé- og reguleringsfasen, prosjektutviklings- og byggefasen til løpende drift og forvaltning.

Samfunnsoppdraget vårt er å gjøre det mer attraktivt for folk og godstransportører å benytte tog. Dette skal vi oppnå ved å utvikle bærekraftige knutepunkt med miljøvennlige bygninger, ved å legge til rette for attraktive servicetilbud og effektive overganger mellom tog og andre transportmidler på stasjonene, og ved å tilby gode serviceanlegg for togoperatørene på jernbanen. I tillegg er vår virksomhet en viktig inntektskilde for vår eier, Bane NOR SF.

Bane NOR Eiendom AS har om lag 200 medarbeidere. Vi har hovedkontor i Oslo og regionskontorer i Kristiansand, Stavanger, Bergen, Skien, Trondheim og Narvik.

Bane NOR Eiendoms samfunnsoppdrag er å gjøre det mer attraktivt å bruke tog, samt å delfinansiere jernbanen.

Strategiske målsetninger:

– Levere tjenester i knutepunktene som styrker togets attraktivitet og skaper trafikkvekst

– Befeste posisjonen som Norges ledende knutepunktutvikler

– Skape avkastning og verdiutvikling for eier og samfunn gjennom langsiktig utvikling og forvaltning av eiendom

– Øke effektivitet med 20 prosent innen forvaltning, drift og vedlikehold

– Sikre god kundetilfredshet og et godt omdømme blant kunder, samarbeidspartnere, interessenter og opinion

– Tiltrekke, utvikle og beholde rett kompetanse gjennom å være en attraktiv arbeidsgiver


Norges ledende knutepunktutvikler

Prosjektporteføljen vår har et utviklingspotensial på godt over to millioner kvadratmeter, og vi utvikler både boliger, kontor- og næringsbygg, hoteller og verksteder. Prosjektene varierer i størrelse fra mindre, enkeltstående boligprosjekter, til arealkrevende serviceanlegg for jernbanen og omfattende transformasjonsprosjekter hvor store landområder utvikles til nye bruksområder. Felles for de fleste prosjektene er at de er plassert tett ved en jernbanestasjon eller et knutepunkt.

I 2019 investerte vi 1 305 millioner kroner, hvorav nesten en milliard var fordelt på cirka 100 eiendomsutviklingsprosjekter i våre heleide selskaper. Det er for tiden også stor aktivitet i de 25 felleskontrollerte Single Purpose-selskapene vi eier sammen med våre samarbeidspartnere. Les mer om prosjektene og SP-­selskapene i prosjektbrosjyren.

Har du lest disse?

Styret og ledergruppen

Presentasjon av styret og ledergruppen i Bane NOR Eiendom.

Les mer

Styrets beretning og årsregnskap

Les hele styrets beretning med fullstendig årsregnskap for 2019.

Les mer

Året som gikk

Utvalgte høydepunkter i Bane NOR Eiendoms virksomhet fra januar til desember 2019.

Les mer