left-triangleup-triangleright-triangleright-arrowdown-trianglemenu-thinright-pointerdown-arrowcross-thinleft-arrow
Vi benytter informasjonskapsler (cookies) til statistikkformål. Ved å benytte 2019aarsrapport.banenoreiendom.no aksepterer du denne bruken.
Les mer

En ny togoperatør rullet i 2019 inn på norske skinner. Hva betyr det for verkstedene til Bane NOR Eiendom?

Tekst: Ruth Astrid Sæter / Foto: Marie Von Krogh

5. desember 2019 begynte britiske Go-Ahead å kjøre tog på Sørlandsbanen, Arendalsbanen og Jærbanen – og samme dag åpnet Bane NOR Eiendom portene inn til sitt flunkende nye verksted på Kvaleberg i Stavanger, kun et lite sidespor fra det gamle verkstedet. Hit kommer alle togene til Go-Ahead innom for forebyggende og korrektivt vedlikehold. Det er en stor endring for både Bane NOR Eiendom og Mantena, som utfører vedlikeholdet for Go-Ahead:

– Vi var åtte ansatte her før, nå er vi 32 stykker, forteller Odd Helge Undheim, avdelingsleder for Mantena på Kvaleberg. Medarbeiderne hans er elektrikere og mekanikere, og det er mye aktivitet på verkstedet om dagen, ifølge ham:

– Tidligere hadde vi bare dagskift, nå går folk i turnus. Før tok vi hånd om 11 lokaltog, nå snakker vi om til sammen 40 forskjellige togsett, både lokal- og fjerntog. Det er en formidabel endring. Men da er det også kjekt å ha fått et helt nytt verksted å jobbe i.

Undheim er svært fornøyd med de nye lokalene:

– Selve logistikken er blitt bedre, nå som vi har fått vaskemaskin og tømmeanlegg. Det er lyst, høyt under taket og inneklimaet er så mye bedre enn i det gamle verkstedet. I tillegg har vi fått et bra anlegg for kildesortering, inkludert en separat tank for spillolje. En kjøreledning som går helt inn i verkstedhallen, gjør dessuten arbeidet vårt mer effektivt, sier avdelingslederen.


Verkstedene

Det norske jernbanemarkedet er kommersialisert gjennom jernbanereformen. For å møte konkurransen, ruster Bane NOR Eiendom opp eksisterende verksteder og bygger noen nye. Her er noe av det som har skjedd i 2019:

Fløy A på Grorud verksted er totalrehabilitert, tilpasset ERTMS-prosjektet.

Det nye verkstedet på Kvaleberg i Stavanger ble tatt i bruk 15. desember.

En ny verkstedhall i Bergen er under bygging, da det gamle verkstedet var for kort for de nye togene på Vossebanen.

Arbeidet med en tiårig utviklingsplan for Grorud er satt i gang.


Resultatet av en reform

I 2015 vedtok Stortinget jernbanereformen, og med det ble den store norske jernbanefamilien splittet opp i ulike selskaper som konkurrerer på lik linje med andre aktører innen sektoren. Et resultat er at togoperatørene fritt kan velge hvilke leverandører de vil bruke. I teorien kunne de ha valgt å bruke andre verksteder enn Bane NOR Eiendom  sine, men i praksis er det ingen andre som i dag tilbyr jernbaneverksteder i Norge.

– Det stemmer, men det kan komme. For eksempel kan virksomheter som bygger tog etablere verksteder i Norge om de vil. Uansett betyr reformen at vi må profesjonalisere oss ytterligere, og legge godt til rette både for leietakere og underleverandører. Vi må være best, rett og slett, sier prosjekt­direktør Trond Rusten i Bane NOR Eiendom. Han sto for byggingen av det nye verkstedet på Kvaleberg, som kan ta imot alt rullende elektrisk togmateriell på norsk jernbane.

Bane NOR Eiendom eier og drifter en rekke togverksteder rundt om i Norge. Disse rustes opp kontinuerlig, for å tilpasses nye og stadig lengre tog. I Bergen bygger Bane NOR Eiendom nå en ny verkstedhall. De planlegger også et helt nytt verksted på Dovrebanen, nærmere bestemt Støren.

– Vi vurderer kontinuerlig om vi skal bygge nytt eller ruste opp eksisterende verksteder. Noen ganger lander vi på nybygg fordi en ombygging ville blitt både dyrere og mer krevende, sier Rusten.


John Olav Meling, eiendomssjef i Bane NOR Eiendom, og Odd Helge Undheim, avdelingsleder i Mantena på Kvaleberg, møtes ofte selv om Meling er stasjonert i Bergen. –  Jeg trenger ikke å tilkalle John Olav, han kommer hit helt av seg selv, sier Undheim med glimt i øyet.


Energi i fokus

Som en del av sitt miljøarbeid, er Bane NOR Eiendom opptatt av å få ned energiforbruket i verkstedene – både i nybygg og i eksisterende bygningsmasse.

– Det er leietakerne som bruker energi, men for oss handler det om å ta samfunnsansvar og bidra til at energiforbruket går ned, sier Lise Kristin Sunsby, seksjonssjef i Eiendomsfaglig seksjon. I 2019 ansatte hun to rådgivere innenfor hhv. miljø og energi og bygg- og eiendomsoptimalisering, for å styrke seksjonens kompetanse og innsats.

– Verkstedene står for en betydelig andel av energiforbruket i vår portefølje, og potensialet for reduksjon er stort, mener Shanofar Mahaboob, seniorrådgiver miljø og energi. Han påpeker at det er flere skritt på veien til å få ned energiforbruket. Først optimaliserer vi forbruket i samarbeid med leietakerne, dernest investerer vi i nye tiltak og sist, men ikke minst, lærer vi opp drifts­teknikeren.

– Vi har nå SD-anlegg (sentral driftsstyring) på alle verksteder, noe som gir oss god innsikt i forbruket på hvert sted. Dermed kan vi gjøre tiltakene mer målrettede, forteller Jørgen Stensrud, seniorrådgiver bygg- og eiendomsoptimalisering,

Konkrete tiltak som gjennomføres, kan være å bytte ut gamle lysarmaturer med LED, å etterisolere byggene og å bruke aerotempere i stedet for ventilasjonsanlegg når verkstedene skal varmes opp. I et nytt verksted som Kvaleberg er det naturligvis LED-lys og ellers energiløsninger som oppfyller TEK17-kravene.


Det nye verkstedet på Kvaleberg skulle i utgangspunktet erstatte det gamle verkstedet og inkludere funksjonene som verkstedet på Paradis har. Men på grunn av behov for stor kapasitet bruker Mantena og Go-Ahead både det nye og det gamle verkstedbygget til vedlikehold av tog på Sørlandsbanen, Arendalsbanen og Jærbanen.


Godt samarbeid

John Olav Meling er eiendomssjef i Bane NOR Eiendom, og ansvarlig for verkstedene i Stavanger, Bergen og Flåm. Han er opptatt av at selskapet skal yte god service uansett leietaker.

– Vi merker ikke så stor forskjell på om det er Vy eller Go-Ahead som leier verksted av oss. Det viktigste er å ha god kommunikasjon med togoperatører og brukere. Vi legger opp til ukentlige treffpunkter for Kvaleberg, nettopp for å sikre at vi yter den servicen vi skal, slik at kunden blir fornøyd, påpeker Meling.

Erlend Nyheim, materiellansvarlig i Go-Ahead, sier at de er fornøyd med både Bane NOR Eiendoms fasiliteter og innsatsen til Mantena.

– Vi samarbeider godt med Bane NOR Eiendom, og opplever at verkstedet dekker våre behov. Vi er glade for den gode dialogen og samhandlingen vi har hatt med dem både i byggefase, ved overtakelse og nå i drift. Når det gjelder Mantena, så har de mye og god erfaring med å vedlikeholde lokaltog, og det var viktig for oss å dra nytte av det. Så er det en fordel å samle alt av lagerdrift, kompetanse og vedlikehold på ett sted, med nærhet til vårt hovedkontor i Stavanger. For oss er det også hyggelig å bidra til nye arbeidsplasser i området rundt Kvaleberg, sier Nyheim.


Har du lest disse?

Året som gikk

Utvalgte høydepunkter i Bane NOR Eiendoms virksomhet fra januar til desember 2019.

Les mer

De gode hjelperne på Oslo S

Midt i Norges største og travleste knutepunkt er det noen mennesker som ikke vet hvordan livet skal gå videre. Toril Kaupang og kollegene i «Sporet» på Oslo S er der for dem, og i 2019 ble samarbeidskontrakten mellom Bane NOR Eiendom og Kirkens Bymisjon fornyet.

Les mer

Fra godsområde til prestisjeprosjekt

I 2019 startet innflyttingen i boligprosjektet Paradis Brygge. Det nye knutepunktet Paradis, like sør for Stavanger sentrum, kan bidra til 15 000 flere kollektivreisende.

Les mer

Jakten på den perfekte leietaker

Bane NOR Eiendom har en spredt og variert portefølje av lokaler til utleie på stasjonene. Da gjelder det å finne de beste leietakerne, de som genererer inntekter, skaper liv på stasjonen og har et godt tilbud til de reisende.

Les mer

Leder: Jernbanens fremtid ligger i knutepunktutviklingen

Samfunnsoppdraget vårt er å få flere til å bruke tog og å skape økonomiske verdier som bidrar til å finansiere utvikling av jernbanen. For å lykkes, må vi gjøre vårt til at tog blir et naturlig og attraktivt valg i folks hverdag, skriver administrerende direktør Jon-Erik Lunøe.

Les mer

Knutepunkteksperten

Et helhetlig blikk, god utholdenhet og stor evne til å samarbeide. Det er noen av ­egenskapene som gjør Bane NOR Eiendom til en god knutepunktutvikler.

Les mer