left-triangleup-triangleright-triangleright-arrowdown-trianglemenu-thinright-pointerdown-arrowcross-thinleft-arrow
Vi benytter informasjonskapsler (cookies) til statistikkformål. Ved å benytte 2019aarsrapport.banenoreiendom.no aksepterer du denne bruken.
Les mer

Styret


F.v.: Gorm Frimannslund, Helga Nes, Hans Kristian Voldstad, Ida Helliesen og Martin Mæland.


Gorm Frimannslund (styrets leder)

Styreleder siden 2017 og til daglig konsernsjef i Bane NOR. Tidligere direktør for Infrastrukturdivisjonen i Jernbaneverket. Har også hatt flere ledende stillinger i SAS og Widerøe. Frimannslund har utdanning innen transportfag, økonomi og ledelse, fra hhv. Møre og Romsdal distrikts- høyskole, Handelshøyskolen BI og Templeton College Oxford.


Helga Nes (styremedlem)

Styremedlem siden 2017. Hun er daglig leder i eget konsulentfirma, VadNes, som driver med lederut- vikling og mentoraktiviteter. Nes var utbyggingsdirektør i Bane NOR fram til 2018. Hun har mer enn 30 års omfattende og allsidig ledererfaring fra Hydro og Statoil (nå Equinor), bl.a. som direktør for konsernstaber og fellestjenester og medlem av konsernledelsen i Statoil.


Hans Kristian Voldstad (styremedlem)

Styremedlem siden 2004 (da ROM Eiendom). Han er eiendomsutvikler og -investor, og eier eiendoms- selskapet Voldstad Eiendom som igjen er hovedeier i Niklasberg AB i Sverige. Tidligere eiendomsdirektør i Fagbygg/BPA. Voldstad har også styreverv i egne selskaper og i Schage Eiendom. Han har også hatt verv innen idretten lokalt og nas- jonalt. Utdannet siviløkonom ved Norges handelshøyskole i Bergen.


Ida Helliesen (styremedlem)

Styremedlem siden 2017. Hun er rådgiver og har styreverv i Skagerak Energi og NORTEK. Hun har erfaring fra ulike lederstillinger i Hydro og som avdelingsdirektør i Finans- departementet, og har tidligere hatt styreverv i bl.a. Norges Bank, Aker Solutions, Storebrand Bank og Statistisk Sentralbyrå. Hun har også vært leder for revisjonsutvalg i Norges Bank og Aker Solutions, regjeringsoppnevnt medlem av Økonomisk Råd for den grøn- landske regjering og medlem av Finansdepartementets Strategiråd for Petroleumsfondet. Utdannet siviløkonom ved Norges handels- høyskole i Bergen.


Martin Mæland (styremedlem)

Styremedlem siden 2019. Han er konsulent og investor, og har flere styreverv, bl.a. i Arctic Securities, Eidos Eiendomsutvikling og Ticon. Han leder Skattetakstnemnda for næringseiendom i Oslo kommune og var tidligere konsernsjef i OBOS i over 30 år. Mæland var medlem av Oslo Bystyre fra 1975-79 og vara fra 1979-83, og har vært medlem og styreleder av en rekke styrer i børsnoterte, statlige, kommunale, kooperative og private selskaper, i tillegg til utvalgsmedlem i flere offentlige utredninger. Utdannet cand. mag. i realfag og cand.oecon. (sosialøkonom).


Ledergruppen

Jon-Erik Lunøe (administrerende direktør): Begynte som administrerende direktør i 2019. Kom fra stillingen som daglig leder i eiendomsutviklingsselskapet Ulven AS, et heleid datterselskap av OBOS. Jon-Erik har bred erfaring fra eiendoms- og entreprenørbransjen. Utdannet sivilingeniør bygg og anlegg fra Manchester i England, og har en mastergrad i prosjektledelse fra samme sted.

Espen Wikerholmen (økonomisjef): Økonomisjef siden 2018. Kom fra stillingen som konserncontroller i Bane NOR. Espen har lang internasjonal erfaring som økonomi- og stabsleder innen shipping, varehandel og produksjon. Utdannet diplomøkonom ved handelshøyskolen BI.

Jørn Seljelid (direktør strategi og forretningsutvikling): Direktør for strategi og forretningsutvikling siden 2017. Tidligere direktør før økonomi og finans i Bane NOR Eiendom og i ROM Eiendom. Lang ledererfaring fra andre virksomheter. Utdannet sivil- økonom ved handelshøyskolen BI.

Kristin Paus (direktør kommunikasjon): Direktør for kommunikasjon siden 2017. Kom fra tilsvarende stilling i ROM Eiendom. Har lang ledererfaring, bl.a. som kommunikasjonsdirektør i Coop Norge og informas- jonssjef i Postbanken/DNB og Telenor. Utdannet siviløkonom ved Norges handelshøyskole i Bergen.

Morten Austestad (direktør eiendomsutvikling): Direktør utvikling siden 2017. Hadde tilsvarende stilling i ROM Eiendom. Morten har lang erfaring fra finans- og eiendomsbransjen, blant annet fra Aberdeen Property Investors og Alfred Berg Industrifinans. Utdannet siviløkonom ved Handelshøyskolen i Bergen.

Morten Stray Floberghagen (direktør jernbaneeiendom): Direktør for jernbaneeiendom siden 2017. Tidligere direktør for verkstedutvikling og eiendomssjef i ROM Eiendom. Drev tidligere eget eiendomsmeglerselskap. Utdannet ved BI, hvor han har studert eiendoms-juss og økonomi.

Jørn Johansen (direktør verksted og hensetting): Direktør for verksted og hensetting siden 2018. Tidligere konserndirektør Virksomhetsstyring i Bane NOR, og har hatt ulike lederstillinger i næringsliv og forvaltning. Utdannet siviløkonom fra Handelshøgskolan i Gøteborg.

Knut Øivind Ruud Johansen (direktør stasjoner): Direktør for stasjoner siden 2017. Tidligere regiondirektør og eiendomssjef i ROM Eiendom, samt forvalter og eiendomssjef i Storebrand og innkjøpsansvarlig i If skade- forsikring. Bakgrunn fra forsvaret og utdannet eiendomsøkonom.

Sjur Helseth (direktør fag og utvikling): Direktør for fag- og utviklingsstaben siden 2019. Tidligere assisterende avdelingsdirektør, samt regionaldirektør i Strategi og samfunn i Jernbaneverket. Mange års ledererfaring, blant annet fra Riksantikvaren. Utdannet sivilarkitekt.

Tine Wenner (HR-sjef): HR-sjef siden 2017. Tidligere HR-rådgiver og prosjektleder i Bane NOR/Jernbaneverket, hvor hun ble ansatt i 2011. Tine har også jobbet flere år med HR i Direktoratet for nødkommunikasjon. Utdannet Master of Management ved Handelshøyskolen BI.

Har du lest disse?

Styrets beretning og årsregnskap

Les hele styrets beretning med fullstendig årsregnskap for 2019.

Les mer

Om Bane NOR Eiendom

Bane NOR Eiendom AS er Norges ledende knutepunktutvikler.

Les mer

Året som gikk

Utvalgte høydepunkter i Bane NOR Eiendoms virksomhet fra januar til desember 2019.

Les mer